+40 744 936 447 Piata Tineretului nr.8, Oradea, Romania Romana   English

  Date generale

SC Cercetare Dezvoltare Agora SRL

Cod unic de înregistrare (CUI): 24747462

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/2817/2008

  Obiectul principal de activitate

Conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN este: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

© SC Cercetare Dezvoltare Agora SRL. Toate drepturile rezervate.

Responsabil conținut pagină web: Dzițac Simona

Responsabil pagină web: Cheregi Adrian