+40 744 936 447 Piata Tineretului nr.8, Oradea, Romania Romana   English

Membri fondatori / Asociați

CDA are ca și asociați:


Prof. univ. dr. ing. Mișu Jan Manolescu

Prof. univ. dr. ing. Mișu Jan – Manolescu

Rector UAO, Membru fondator & Administrator CDA (2008-04.07.2024)

Acad. Florin Gheorghe Filip

Acad. Florin Gheorghe Filip

Membru fondator & Director științific CDA (2008-prezent)

Prof. univ. dr. Dzițac Ioan

Prof. univ. dr. Dzițac Ioan

Membru fondator & Administrator CDA (2008 - 06.02.2021)

Conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona

Conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona

Director economic & Inginer de sistem software CDA (2015-prezent) Administrator (2021-prezent)


Scurtă descriere a CDA:

Cercetare Dezvoltare Agora (CDA) este o entitate de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică proprie care s-a înființat în 2008 la inițiativa Prof. univ. dr. Dzițac Ioan (decedat în 06.02.2021) alături de Acad, Florin Gheorge Filip și Prof.univ.dr. ing. Mișu-Jan Manolescu, cei trei colaborând extrem de eficient și având pasiuni comune legate de dezvoltarea învățământului și cercetării științifice la nivel național și internațional.

CDA își desfășoară activitate în campusul Universității Agora din municipiul Oradea (UAO) și preia o parte importantă din misiunea de cercetare-dezvoltare a UAO.

Misiunea CDA:

 1. Susținerea științifică, logistică și financiară a cercetării-dezvoltării UAO;
 2. Obţinerea de rezultate de cercetare valide şi de fonduri necesare susținerii cercetării;
 3. Afirmarea CDA ca o entitate capabilă de colaborări cu mediul ştiinţific şi cu cel socio-economic;
 4. Dezvoltarea unui parteneriat puternic cu cercetători şi cu instituţii dedicate cercetării din ţară şi străinătate;
 5. Susținerea tehnică, științific-profesională și financiară a revistei International Journal of Computers Communications & Control (IJCCC) cotată ISI, Scopus, EBSCO etc.;
 6. Susținerea tehnică, științific-profesională și financiară a manifestării științifice International Conference on Computers Communications and Control și indexarea lucrărilor sale în IEEE Xplore, Scopus, ISI și alte baze de date;
 7. Susținerea tehnică, științific-profesională și financiară a Simpozionului Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud;
 8. Susținerea organizatorică și financiară ale unor manifestări științifice studențești de tip workshop-uri, școli de vară.

Direcţiile principale de cercetare ale CDA:

 1. Metode de hard computing soft computing cu aplicații în elaborarea deciziilor;
 2. Aplicații ale matematicii și informaticii în economie.

Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare constă în:

 1. Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea în reviste de specialitate cotate ISI/BDI sau prezentarea la conferinţe/simpozioane naţionale şi internaţionale;
 2. Participarea în programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale;
 3. Elaborarea de cărţi de specialitate/monografii, capitole din cărţi şi cursuri universitare, diverse lucrări/studii legate de direcţiile de cercetare ale centrului;
 4. Creşterea nivelului ştiinţific şi de instruire a întregii comunităţi UAO.

Situație financiară - aici.

© SC Cercetare Dezvoltare Agora SRL. Toate drepturile rezervate.

Responsabil conținut pagină web: Dzițac Simona

Responsabil pagină web: Cheregi Adrian